Wspieraj fundację „Inicjatywa z uśmiechem”. kliknij i Pobierz darmowy program PIT i podaruj nam 1% swojego podatku!

O fundacji

Fundacja Inicjatywa z Uśmiechem zajmuje się organizowaniem zajęć i projektów mających na celu rozwój kulturalny dzieci i młodzieży. W tym celu prowadzi warsztaty, zajęcia szkolne i pozaszkolne, spotkania. Promuje zainteresowanie kulturą i sztuką, rozwój artystyczny, udział w zajęciach twórczych.

Działania z 1% podatku

1% jest zbierany przez Fundację Inicjatywa z Uśmiechem na organizowanie zajęć artystycznych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży, s zczególnie z rodzin niezamożnych i z mniejszych miejscowości. Za uzyskane środki zostaną przygotowane warsztaty, pokazy, wystawy itp.